Vergoeding

Vergoeding

Handtherapie valt onder de ergotherapie en is dus geen fysiotherapie.
Dit heeft consequenties voor de vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Ergotherapie is opgenomen in uw basisverzekering (van alle verzekeringen) en wordt vergoed voor 10 uur per jaar. Bij sommige verzekeraars zitten er in het aanvullende pakket nog extra uren ergotherapie. Dit kunt u het beste navragen bij uw eigen zorgverzekering.
Omdat de vergoeding uit uw basisverzekering wordt vergoed, is het belangrijk om te weten dat de handtherapie ook onder uw eigen risicodeel valt. Indien u uw eigen risicodeel nog niet op heeft gemaakt, zal de verzekeraar de handtherapie dus eerst uit uw eigen risicodeel halen.