Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) – Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar – Kampen
Header afbeelding
Welkom bij Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor volwassenen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering. Het is voor mensen met overgewicht of obesitas belangrijk om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. Op deze pagina leggen we uit wat een GLI inhoudt, voor wie het is en welke voorwaarden er zijn om een GLI vergoed te krijgen uit het basispakket van de zorgverzekering.

Wat is een GLI? Overzicht Slimmer Programma

Een GLI is een programma waarin mensen advies en begeleiding krijgen over:

  • gezonde voeding
  • gezonde eetgewoontes
  • gezond bewegen.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Het aantal groepsbijeenkomsten en sessies voor individuele begeleiding verschilt per programma.

Onderstaand de planning zoals bij ons aangeboden:

Maand 1-6

  • Oproep en intake door diëtist. Hier vinden de startmetingen plaats.
  • 3-5 individuele consulten bij de diëtist. Hierin worden knelpunten en doelen besproken.
  • 24 Groepsbijeenkomsten met betrekking tot bewegen, voeding, ontspanning en slaap.

Deze actieve en informatieve bijeenkomsten worden verzorgd door de leefstijlcoach / fysiotherapeut.

  • Kennismaking met lokaal beweegaanbod verzorgd door de buurtsportcoach.

Maand 6-24

  • Er vinden 2 groepsbijeenkomsten plaats met betrekking tot gedragsbehoud, voeding en beweging.
  • 4 individuele consulten met de diëtist of met de leefstijlcoach.

Maand 24

  • Het eindgesprek en eindmetingen.

SLIMMER

Bij ons in de praktijk bieden we het GLI programma SLIMMER aan.

Het SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een deelprogramma voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Deelnemers worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten (onderhoudsfase). Onderwerpen die aan bod komen zijn voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning. De uitvoering is in handen van zorgverleners (huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut/oefentherapeut) en lokale beweegprofessionals.

Gedragsverandering en gedragsbehoud
Het bevorderen van een duurzame gedragsverandering naar een gezonde leefstijl staat centraal in het SLIMMER programma. Hiervoor worden verschillende methoden en technieken ingezet om deelnemers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij hun leefstijlverandering.

 

Doelgroep
SLIMMER richt zich op volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2 diabetes of hart- en vaatziekten of aanwezigheid van hart- en vaatziekten, type 2 diabetes, slaapapneu of artrose, en op volwassenen met obesitas (BMI 30-40), die in staat zijn een leefstijlprogramma te volgen. Verwijzing vindt plaats via de huisartsenpraktijk.

Voor meer informatie: www.nogslimmer.nl of neem telefonisch contact met ons op via 038-3324407