Privacy – Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar – Kampen
Header afbeelding
Welkom bij Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar

Privacy

Privacyverklaring

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan in onze praktijk voor fysiotherapie, Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar, zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de wet AVG die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt.
Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode, bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para)medische disciplines en andersoortige vragen wij uw nadrukkelijke toestemming.

Belangrijk om te weten is, dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Voor ons EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) en de declaratie naar de verzekeraars moeten wij de volgende gegevens vastleggen:
NAW
Geboortedatum
BSN-nummer
Nummer identificatiebewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
Polisnummer zorgverzekering
Huisarts en/of verwijzend specialist

Hiernaast wordt in het EPD vastgelegd met welke klachten u komt, inclusief medische voorgeschiedenis, het behandelplan en het verloop van de behandeling.
De schriftelijke verwijzing van huisarts en/of specialist wordt gescand en toegevoegd aan het EPD.

Met welke partijen wisselen wij gegevens uit?

Vecozo: dit is de instelling die communiceert tussen ons als praktijk en de zorgverzekeraars. Wij declareren de behandeling via Vecozo bij de zorgverzekeraar.
Landelijke Database Fysiotherapie: hier wordt data aangeleverd voor wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit van fysiotherapie. Deze data zijn geanonimiseerd en nooit te herleiden naar een individuele patiënt.
Qualizorg: dit is een bedrijf die uw patiënttevredenheid meet. De gegevens worden anoniem verzonden naar Qualiview. U ontvangt dan een mail met een link om de enquête in te vullen.

De verwijzers (huisartsen/ specialisten): Waar mogelijk communiceren wij via het speciaal beveiligde mailprogramma Zorgmail.
Alleen de geadresseerde kan het versleutelde bericht lezen.
Als verwijzers niet aangesloten zijn bij Zorgmail, worden verslagen via de post verzonden.

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Helaas kunnen wij zonder de verstrekking van uw gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter, u beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar.

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens verzamelen wij met ons EPD programma Intramed . Wij werken hierbij in een online beveiligd programma, dat voldoet aan de NEN norm 7510.

Onze website is beveiligd met een SSL beveiliging, u kunt dit zien aan het slotje bij de link en onze link start met HTTPS. De aanmeldingen via de website worden veilig verzonden en komen direct aan in ons beveiligde EPD programma Intramed.
Het dossier dat wij met uw gegevens maken, bewaren wij gedurende 15 jaren. De plaats waar wij uw gegevens bewaren, is op de server van Convenient Software. Deze is beveiligd tegen ongewenst gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij uw therapeut/onze medewerkers bekend is.

P.G. Tegelaar is verantwoordelijk voor een beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. Dit is tevens de persoon die u kunt aanspreken bij twijfel over of vermoeden van oneigenlijk gebruik van uw gegevens.

Uw gegevens blijven tevens binnen de grenzen van de EU.

Middels back-ups die continu door de firma Convenient Software uitgevoerd worden, borgen wij uw gegevens en zijn deze te allen tijde weer terug te halen bij een eventuele crash van onze PC’s.

Uw rechten

U kunt de gegevens die wij van u registreren te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u wenst dat wij de gegevens die wij van u bewaren vernietigen, dan kunt u dat bij ons aangeven.
U kunt tevens bezwaar tot overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of anderszins, aan ons bekend maken.

U kunt zich, in geval van vragen en problemen, wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van onze praktijk. De contactgegevens zijn als volgt:
P.G. Tegelaar
Oostzeestraat 30
8262 ES Kampen
038-3324407
tegelaar@fysiokampen.nl

Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit conform ons klachtenreglement.
Ook heeft u het recht tot het indienen van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
autoriteitpersoonsgegevens.nl