Algemene voorwaarden Handtherapie – Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar – Kampen

Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar

Header afbeelding

Papegaaij & Tegelaar Fysiotherapie / Handtherapie

Contactgegevens

Oostzeestraat 30
8262 ES Kampen

Tel: 038 - 3324407
E-mail: info@fysiokampen.nl

 

Openingstijden

Maandag: 08.00 - 21.00
Dinsdag: 08.00 - 21.00
Woensdag: 08.00 - 17.30
Donderdag: 08.00 - 17.30
Vrijdag: 08.00 - 17.30
Zaterdag: 08.30 - 12.30

Inschrijven online / Inloggen met code

Hier kunt u zich online inschrijven of inloggen.

 

Algemene voorwaarden Handtherapie

Aanmelding en afspraken

Wanneer u een verwijzing heeft gekregen van uw huisarts, specialist of een andere arts kunt u, bij voorkeur telefonisch, een afspraak maken bij Handtherapie Papegaaij & Tegelaar voor de eerste behandeling.

 • Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken bij Handtherapie Papegaaij & Tegelaar. De ergotherapeut is dan verplicht een korte screening uit te voeren (waarvan de kosten worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering). Aan u wordt toestemming gevraagd om de huisarts te informeren over het resultaat van de screening. Indien u deze toestemming niet geeft, is het niet mogelijk de screening en/of behandeling voort te zetten.

Alleen voor de zorgverzekeringen van CZ, OHRA en Delta Lloyd is het niet toe gestaan om zonder verwijzing bij ergotherapie terecht te kunnen.

 • Indien u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden bij Handtherapie Papegaaij & Tegelaar.  Voor niet tijdig afgezegde afspraken wordt een bedrag van €12,00,- euro per kwartier bij u in rekening gebracht.
 • Wanneer u een behandeling heeft afgezegd, dient u ook de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem contact op met de praktijk.

Vergoedingen

 • De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Hierin vindt onderzoek en behandeling plaats, maar ook telefonisch contact, e-mail contact of multidisciplinair overleg. De behandeling wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd.
 • De kosten die bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht, komen ten laste van het verplichte eigen risico indien uw eigen risico nog niet is gebruikt.
 • Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in een aanvullende verzekering. Informeer bij uw eigen zorgverzekering wat door uw verzekering vergoed wordt.
 • Indien u zelf ergotherapie verder bekostigt, rekent Handtherapie Papegaaij het volgende tarief, vastgesteld door de NZA (Nederlands Zorgautoriteit):
 • Behandeling per kwartier: € 18,90 euro en Toeslag voor een huisbezoek: € 26,25 euro.

Privacy

 • De onderwerpen die u met de ergotherapeut bespreekt zijn altijd vertrouwelijk.
 • De verwijzend arts wordt op de hoogte gehouden van uw behandeling.
 • Soms is het zinvol in het belang van de behandeling te overleggen met andere betrokken hulpverleners. Hiervoor is uw toestemming nodig.

Klachtenprocedure

 • Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw ergotherapeut, dan heeft het de voorkeur de klacht allereerst met de behandelend ergotherapeut te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de praktijk.
 • Mocht er op deze manier geen oplossing worden gevonden, dan kunt u gebruik maken van de Landelijke Klachtenregeling voor Paramedici in de Eerstelijns Zorg:
 • Secretariaat van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort ; Telefoon: 033-4216189