Algemene voorwaarden Handtherapie – Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar – Kampen
Header afbeelding
Welkom bij Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar

Algemene voorwaarden Handtherapie

Aanmelding en afspraken

Wanneer u een verwijzing heeft gekregen van uw huisarts, specialist of een andere arts kunt u, bij voorkeur telefonisch, een afspraak maken bij Handtherapie Papegaaij & Tegelaar voor de eerste behandeling.

  • Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken bij Handtherapie Papegaaij & Tegelaar. De therapeut is dan verplicht een korte screening uit te voeren (waarvan 15 min. aan kosten zal worden gedeclareerd). Aan u wordt toestemming gevraagd om de huisarts te informeren over het resultaat van de screening. Indien u deze toestemming niet geeft, is het niet mogelijk de screening en/of behandeling voort te zetten. Wanneer u bij uw huisarts of een specialist bent geweest voor uw klachten willen wij u toch vragen een verwijzing ben hen op te vragen voor handtherapie.

Bij de zorgverzekeraars CZ, OHRA en Delta Lloyd is het niet toe gestaan om zonder verwijzing bij ergotherapie terecht te kunnen.

  • Indien u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden bij Handtherapie Papegaaij & Tegelaar.  Voor een niet tijdig afgezegde afspraak wordt er een bedrag ad € 26,25 bij u in rekening gebracht.
  • Wanneer u een behandeling heeft afgezegd, dient u ook de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem contact op met de praktijk.

Privacy

  • De onderwerpen die u met de therapeut bespreekt zijn altijd vertrouwelijk.
  • De verwijzend arts wordt op de hoogte gehouden van uw behandeling.
  • Soms is het zinvol in het belang van de behandeling te overleggen met andere betrokken hulpverleners. Hiervoor is uw toestemming nodig.

Klachtenprocedure

  • Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw therapeut, dan heeft het de voorkeur de klacht allereerst met de behandelend therapeut te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de praktijk.
  • Mocht er op deze manier geen oplossing worden gevonden, dan kunt u gebruik maken van de Landelijke Klachtenregeling voor Paramedici in de Eerstelijns Zorg:
  • Secretariaat van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort ; Telefoon: 033-4216189