Huisregels

 • Wij gaan ervan uit dat u zicht conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training.
 • Bij de intake dient u zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
 • Neemt u het pasje van de ziektekostenverzekeraar mee. Wij doen een controle op het verzekeringsrecht, zodat u en wij niet voor verrassingen komen te staan met betrekking tot het aantal behandelingen dat door uw verzekeraar vergoed wordt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.
 • Afspraken dienen binnen 24 uur afgezegd te worden, anders krijgt u een rekening thuis gestuurd. Deze voor ons niet ingevulde tijd kunnen wij niet declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.
 • Het gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan, tenzij de behandelend fysiotherapeut hiervoor toestemming heeft verleend.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen van bezoekers.
 • Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico. De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen

  Kleding en Hygiëne

 • Vanwege het mogelijke lichamelijke contact tussen u en uw therapeut stellen wij het op prijs dat u rekening houdt met uw persoonlijke verzorging.
 • Wij verzoeken u om tijdens iedere behandeling of training uw eigen handdoek mee te nemen, deze kunt u gebruiken op de behandelbank of in de oefenzaal.
 • Ftnessapparatuur kan na gebruik worden afgenomen met een vochtig desinfecterend doekje, deze zijn beschikbaar in de oefenzaal.
 • Wij zorgen ervoor dat onze behandelkamers, toilet- en doucheruimtes en de oefenzaal schoon zijn.
 • In de oefenzaal is het dragen van gepaste kleding en schone (zaal)sportschoenen verplicht.

  Privacyreglement

 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 • Ingevolge de wet WBGO heeft u de mogelijkheid om uw dossier in te zien. hier
 • De fysiotherapeut is gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
 • In het kader van continue kwaliteitsverbetering kan uw dossier, geanonimiseerd, gebruikt worden voor interne en externe auditering. De procedure van toetsing is strikt gehouden aan het wettelijk kader privacy reglement. Heeft u desondanks bezwaar tegen het gebruik van uw dossier voor deze kwaliteitstoetsing dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut.