Klachtenregeling

  • We stellen u als patiënt centraal, daarom vinden we uw tevredenheid belangrijk. We streven voortdurend naar verbetering van de zorg die we u leveren.
  • Patiënt tevredenheids onderzoek (CQ-i)
    Wij voeren jaarlijks een patiënt tevredenheids onderzoek uit. Door middel van dit onderzoek worden wij gestimuleerd om onze zorg verder te optimaliseren en/of te verbeteren. De patiënttevredenheid wordt gemeten middels een enquête die wordt verstuurd per e-mail (CQ-index). Bij het afsluiten van de behandeling fysiotherapie wordt u gevraagd of u mee wilt doen aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft ontvangt u via een onafhankelijk bureau een e-mailbericht met daarin een inlogcode voor de vragenlijst. De enquête is anoniem
  • Klachtenregeling
    Mocht u een klacht hebben over de therapeut of gevolgde therapie horen wij dit graag van u. Wij zullen uw klacht serieus behandelen en samen met u zoeken naar een gepaste oplossing. Wij nemen deel aan de klachtenregeling van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In de wachtkamer van onze praktijk vindt u meer informatie over de klachtenregeling, in de KNGF folder “Klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut”. Deze informatie kunt u ook vinden op http://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit