Preventief Medisch Onderzoek

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) geeft u als werkgever inzicht in de gezondheid van uw medewerkers. Het doel van het PMO is om zowel tot persoonlijke ondersteuning van de medewerkers te komen, als de organisatie van informatie te voorzien om het duurzame inzetbaarheidsbeleid in te vullen.

Inhoud

Bij een PMO kan, mede op basis van een RI&E en onder supervisie van de bedrijfsarts, een keuze worden gemaakt uit de onderstaande onderdelen en aangevuld worden met beroeps specifieke onderzoeken.

  1. 1.    Vragenlijstonderzoek: Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI)

De MoDI is een wetenschappelijk onderbouwde methode die de kosten van verzuim beperkt (A. Burdorf 2003). De methode berekent het percentage van het risico dat de medewerkers lopen om langdurig te verzuimen en arbeidsongeschikt te worden. Factoren die als relevant worden geacht om toekomstige uitval te voorspellen en te voorkomen, zijn meegenomen in de vragenlijst (Pohjonen. Occup Med 2001;51). Standaard onderdelen zijn: Werkvermogen, Arbeidsomstandigheden, Leefstijl, Body Mass Index en Productiviteit op het werk.

  1. 2.    Verschillende biomedische onderzoeken en testen

Mogelijke onderzoeken en testen: Zien en horen, Bloedwaarden, Overgewicht, Capaciteit hart- en longen, Overige fittesten, Fysieke functionele belastbaarheid en Physical Activity Readiness Questionnairy.

  1. 3.    Verdiepend onderzoek en vervolg

Na uitvoering van het PMO wordt het individuele rapport met de medewerker besproken. Bij voorkeur worden medewerkers met een lage score op werkvermogen opgeroepen voor aanvullend onderzoek.

Doelgroep

Een PMO kan worden uitgevoerd bij alle medewerkers in de organisatie. Daarnaast kan het dienen als vervolg op een PAGO, RI&E of de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI) voor medewerkers die gezondheidsrisico’s ondervinden of een verminderd werkvermogen hebben.

Protocol

Bij inzet van een PMO ontvangen alle (geselecteerde) medewerkers een vragenlijst en een uitnodiging voor de testdag. Op de testdag worden de geselecteerde testen afgenomen. Aansluitend wordt er een persoonlijk rapport opgesteld en advies gegeven.Bij de inzet van een PMO voor medewerkers met gezondheidsrisico’s of een verminderd werkvermogen vindt er een aanvullend onderzoek plaats. Dit betreft een interview waarin wordt ingezoomd op de kritische factoren voor het verminderde werkvermogen.

Daarnaast wordt voor de opdrachtgever een geanonimiseerd groepsverslag opgesteld met relevante adviezen voor de organisatie.

Resultaat

Het PMO leidt tot een advies op maat, voor zowel de werkgever als voor iedere deelnemer. Het PMO geeft inzicht in gezondheidsrisico’s die onder invloed staan van leefstijl en werk. Dit leidt tot een advies om deze risico’s te beperken. Uitvoering van het advies zal ertoe leiden dat medewerkers beter kunnen functioneren, waardoor het werkvermogen en de productiviteit toenemen.

Begeleiding

Het PMO wordt uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Voor specialistische onderdelen werken wij samen met externe professionals zoals een bedrijfsarts.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over het PMO? Neem dan contact met ons op via 038- 3324407 of stuur een bericht naar info@fysiokampen.nl