Health Check

De Health Check geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van medewerkers. Op basis van de behoefte van de organisatie wordt een pakket aan testen en vragenlijsten samengesteld en afgenomen. De testen en vragenlijsten geven inzicht in gezondheidsrisico’s die onder invloed staan van leefstijl en leiden tot een advies om deze risico’s te beperken.

Inhoud

Er is een keuze uit en groot aantal testen en vragenlijsten binnen de volgende categorieën:

  • Bloedwaarden (cholesterol, glucose, bloeddruk)
  • Lichaamssamenstelling (BMI, taillemeting, vetpercentage)
  • Capaciteit hart- en longen (fietstest, wandeltest, longfunctiemeting, ECG)
  • Fittesten (lenigheid, kracht)
  • Functionele werktesten (tilcapaciteit, vingervaardigheid)
  • Zien en horen (visus- en gehoortest)
  • Vragenlijsten (leefstijl, werkvermogen)
  • Persoonlijk rapport en adviesgesprek

De Health Check kan een status van Preventief Medisch Onderzoek (PMO) krijgen op het moment dat de testen en vragenlijsten inzicht geven in de door het RI&E geconstateerde arbeidsrisico’s.

Doelgroep

De Health Check kan worden aangeboden aan alle medewerkers in de organisatie. Het is ook mogelijk om het enkel in te zetten voor specifieke groepen, zoals functie- leeftijds- of risicogroepen.

Protocol

De Health Check kan bedrijfsintern worden uitgevoerd. Bij inzet van een Health Check ontvangen alle (geselecteerde) medewerkers een uitnodiging voor de testdag. Op de testdag worden de vragenlijsten en testen afgenomen. Aansluitend ontvangen de deelnemers een rapport en een persoonlijk advies.

Resultaten

De Health Check leidt tot een advies op maat, voor zowel de werkgever als voor iedere deelnemer. Health Checks geven inzicht in gezondheidsrisico’s die onder invloed staan van de leefstijl en leiden tot een advies om deze risico’s te beperken. Uitvoering van de geadviseerde aanpak zorgt voor een verbeterde leefstijl en gezondheid van deelnemers.

Evaluatie

Elke deelnemer ontvangt een individueel verslag met de resultaten van de verschillende testen. Daarnaast wordt voor de opdrachtgever een geanonimiseerd groepsverslag opgesteld met relevante adviezen voor de organisatie.

Begeleiding

De Health Check wordt uitgevoerd door gekwalificeerde professionals van Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar en Bewegen Werkt!.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de Health Check? Neem dan contact met ons op via 038- 33 244 07 of stuur een bericht naar info@fysiokampen.nl