Bedrijfsfysiotherapie

Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar is al jaren werkzaam binnen de Bedrijfsfysiotherapie.

Ter aanvulling hierop zijn wij een samenwerking aangegaan met Bewegen Werkt!. (http://www.bewegenwerkt.nl/)

Bewegen Werkt! bevordert de duurzame inzetbaarheid van mensen en organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat ‘bewegen werkt!’. Dit zowel letterlijk als figuurlijk. Letterlijk: Bewegen leidt tot een verbeterde fysieke en mentale fitheid. En figuurlijk: Om te kunnen veranderen is beweging nodig.

Richten op resultaat

Om ‘in beweging’ te komen maakt Bewegen Werkt gebruik van onderbouwde meetinstrumenten die leiden tot een advies. De geadviseerde aanpak wordt uitgevoerd met effectieve interventies die zorgen voor veranderingen in leefstijl, gezondheidswinst, hogere inzetbaarheid en toename in productiviteit. Kortom, Bewegen Werkt zet mensen in beweging naar duurzame inzetbaarheid. De stappen die wij hanteren om resultaten te bereiken zijn:

  • Creëren van bewustwording omtrent het belang van investeren in leefstijl, gezondheid en inzetbaarheid.
  • Bepalen van de beginsituatie door vooraf te meten.
  • Vaststellen van de te bereiken resultaten.
  • Sturen op resultaten door duidelijke afspraken te maken.
  • Tussentijds evalueren.
  • Meten van de eindresultaten.

Met deze samenwerking kunnen wij nog beter inspelen op de behoeften van onze relaties.

Meer weten?
Wilt u meer lezen over de mogelijkheden kijk dan bij het tabblad “Bedrijfsfysiotherapie” bovenaan de site. U kunt ook contact met ons opnemen via 038- 33 244 07 of stuur een bericht naar info@fysiokampen.nl